ประกวดประขัน

ภาษาอังกฤษ


v contend
คำอธิบาย: แข่งสู้อวดกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประชัน , ขันแข่ง , ชิงดีชิงเด่น , แข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: contest , compete , vie
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัยรุ่นแต่งตัวประกวดประขันกัน