ประกวดนางงาม

ภาษาอังกฤษ


n beauty contest
ความหมายเหมือนกับ: การประกวดนางงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: beauty pageant