ประกบลง

ภาษาอังกฤษ


v put over
ความหมายเหมือนกับ: ประทับลง , ทับลง
คำที่เกี่ยวข้อง: lay over , put over