ประกบตัว

ภาษาอังกฤษ


v tail
ความหมายเหมือนกับ: เกาะติด , ตามติด , เฝ้าติดตาม (ตัว)
คำที่เกี่ยวข้อง: shadow , cover , keep under surveillance , follow closely
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจประกบตัวผู้ต้องหา