ประกบกัน

ภาษาอังกฤษ


v touch
ความหมายเหมือนกับ: แตะ , กระทบ , แตะต้อง