ประกบ

ภาษาอังกฤษ


v tail
ความหมายเหมือนกับ: ตามติด , คุมตัว , เกาะติด
คำที่เกี่ยวข้อง: shadow , cover , keep under surveillance , follow closely
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตามประกบผู้ต้องสงสัย
v dovetail
ความหมายเหมือนกับ: แนบชิดกัน , ทาบกัน , ประสาน , ยึด , ติด
คำที่เกี่ยวข้อง: splice , join , mesh , engage
ตัวอย่างประโยค: ช่างไม้กำลังประกบวงกบกับบานประตูเข้าด้วยกัน