ประ

ภาษาอังกฤษ


v caress
ความหมายเหมือนกับ: สัมผัส , ลูบ
คำที่เกี่ยวข้อง: stroke , fondle , smooth , anoint , apply
n hawksbill turtle
คำที่เกี่ยวข้อง: hawk turtle , sea turtle , Eretmochelys Imbricata
n freckle(s)
คำที่เกี่ยวข้อง: spot(s)