ปรอยๆ

ภาษาอังกฤษ


adv lightly
ความหมายเหมือนกับ: พรำๆ , หยิมๆ , ลงเม็ด , โปรยปราย
คำที่เกี่ยวข้อง: in a drizzle
คำตรงข้าม: หาย , หยุด
ตัวอย่างประโยค: ฝนตกปรอยๆ เคราะห์ดีที่สวมเสื้อกันฝนมา