ปรอย

ภาษาอังกฤษ


v drizzle
ความหมายเหมือนกับ: พรำ , ลงเม็ด , ตก , โปรยปราย , ปรอยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: drop , shower
คำตรงข้าม: หยุด , หาย
ตัวอย่างประโยค: น้ำตาปรอยลงมาเปื้อนมือของเธอ
v be sad
คำอธิบาย: ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
ความหมายเหมือนกับ: เศร้าสร้อย , ละห้อย , บอกบุญไม่รับ , หม่นหมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be downcast , be woebegone , be sorrowful , be melancholy
คำตรงข้าม: สดใส , แจ่มใส , สมชื่น
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบทำตาปรอย