ปรอท

ภาษาอังกฤษ


n mercury
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 80 สัญลักษณ์ Hg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของเหลว สีเงิน ใช้ประโยชน์นำไปทำเทอร์โมมิเตอร์ บารอมิเตอร์ โลหะเจือซึ่งเรียกว่า amalgam ใช้ในงานทันตกรรมและทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ สารประกอบของปรอทเป็นพิษ แต่บางอย่างใช้เป็นยาได้
ความหมายเหมือนกับ: ธาตุปรอท
คำที่เกี่ยวข้อง: hydrargyrum , quicksilver
ตัวอย่างประโยค: โรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียมีปรอทลงในน้ำทะเล