ปรอด

ภาษาอังกฤษ


n bulbul
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกกรอด , กระหรอด , กะหรอด
คำที่เกี่ยวข้อง: bird of the family Pycnonotidae
ตัวอย่างประโยค: ที่บ้านเลี้ยงนกปรอด