ปรสิตวิทยา

ภาษาอังกฤษ


n parasitology
คำอธิบาย: วิชาที่ว่าด้วยพยาธิ
ความหมายเหมือนกับ: พยาธิวิทยา