ปรสิต

ภาษาอังกฤษ


n parasite
หน่วยนับ: ตัว, ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: พยาธิ , ตัวเบียน , กาฝาก