ปรวด

ภาษาอังกฤษ


n cyst
คำอธิบาย: เนื้อที่เป็นโรค มีลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง
n elephant doctor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หมอช้าง
v please
ความหมายเหมือนกับ: โปรด , โปรดปราน
คำที่เกี่ยวข้อง: favor , like , be pleased , be kind enough to