ปรมาจารย์

ภาษาอังกฤษ


n master
คำอธิบาย: อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: great teacher
ตัวอย่างประโยค: แกเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะของเขา