ปรปักษ์

ภาษาอังกฤษ


n enemy
หน่วยนับ: ฝ่าย
ความหมายเหมือนกับ: ข้าศึก , ศัตรู , ฝ่ายตรงข้าม , ข้าศึก , ศัตรู , คู่แข่ง , คู่ปรับ , คู่อริ , คู่กัด , ปรปักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: opponent , adversary , foe , antagonist
ตัวอย่างประโยค: กองทัพแห่งชาติร่วมต่อสู้กับฝ่ายปรปักษ์