ปรบ

ภาษาอังกฤษ


v clap
คำอธิบาย: เอาฝ่ามือตบกันหลายๆ ครั้งให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น
หน่วยนับ: ครั้ง, ที
ความหมายเหมือนกับ: ตบ , ตบมือ , ปรบมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: applaud
ตัวอย่างประโยค: คนดูปรบมือแสดงความพอใจกับการแสดง
v flap
คำอธิบาย: อาการกระพือปีกของนก
ความหมายเหมือนกับ: ตี
ตัวอย่างประโยค: นกปรบปีก