ปรนเปรอ

ภาษาอังกฤษ


v satiate
ความหมายเหมือนกับ: บำรุงบำเรอ , เลี้ยงดู , เอาใจใส่ดูแล , เอาอกเอาใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: surfeit , minister , pamper , indulge
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด