ปรนปรือ

ภาษาอังกฤษ


v nourish
คำอธิบาย: บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น
ความหมายเหมือนกับ: บำรุง , เลี้ยงดู , บำเรอ , เอาใจใส่ดูแล , เอาอกเอาใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feed , take care of , foster , cherish , nurse , nurture
คำตรงข้าม: ทิ้งขว้าง , ละเลย , ทอดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: เธอปรนปรือความปรารถนาของเขาเมื่อเขาป่วยไข้