ปรนนิบัติ

ภาษาอังกฤษ


v look after
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , ดูแล , เลี้ยงดู , ปรนนิบัติวัตถาก , รับใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: take care , minister , serve , wait on , tend
ตัวอย่างประโยค: คนพื้นเมืองทั่วไปที่จะเน้นการให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนปรนนิบัติสามีดูแลลูกเป็นสำคัญ