ปรกติ

ภาษาอังกฤษ


adv normally
ความหมายเหมือนกับ: ปกติ , ธรรมดา
คำที่เกี่ยวข้อง: usually , ordinarily , regularly , commonly
ตัวอย่างประโยค: ปรกติครอบครัวของเขาจะทานข้าวนอกบ้านทุกวันอาทิตย์