ปรก

ภาษาอังกฤษ


v cover
ความหมายเหมือนกับ: ปก , ปิด , คลุม
คำที่เกี่ยวข้อง: overspread
ตัวอย่างประโยค: นักร้องชายชื่อดังไว้ผมยาวปรกไหล่