ปมปัญหา

ภาษาอังกฤษ


n crux
ความหมายเหมือนกับ: ปม , ปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: problem
ตัวอย่างประโยค: ปมปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นตัวชูรสวรรณกรรมให้ชวนติดตาม