ปมด้อย

ภาษาอังกฤษ


n inferiority complex
คำอธิบาย: ลักษณะความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการกระทำของบุคคล ที่แสดงออกถึงความต่ำต้อยกว่าผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ลักษณะด้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: weak point
คำตรงข้าม: ปมเด่น
ตัวอย่างประโยค: ลูกของหญิงโสเภณีมักมีปมด้อยเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก