ปมจิต

ภาษาอังกฤษ


n mental complex
คำอธิบาย: อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลที่เก็บกดสะสมไว้ในจิตใต้สำนึกมาตั้งแต่ในวัยเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: อารมณ์เก็บกด , จิตใต้สำนึก
ตัวอย่างประโยค: ปมจิตนี้จะทำให้บุคคลผู้นั้นแสดงออกในด้านความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ในลักษณะที่ซ้ำกันจนเกิดเป็นอุปนิสัยประจำตัว