ปม

ภาษาอังกฤษ


n crux
คำอธิบาย: ข้อยุ่งที่แก้ยาก
ความหมายเหมือนกับ: ข้อยุ่งยาก , ข้อปัญหา , เงื่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: knot , hitch , catch , clue
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกำลังสืบหาปมฆาตกรรมเจ้าพ่อชื่อดัง
n knot
คำอธิบาย: ขอดของผ้าหรือเชือก
ความหมายเหมือนกับ: ขอดเชือก , ข้อ , ข้อต่อ , แนวต่อ
ตัวอย่างประโยค: เขาผูกเชือกเป็นปม
n node
คำอธิบาย: เนื้อที่เป็นปุ่มขึ้นตามตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มปม , ตุ่ม , ปุ่มป่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: blotch , knob
ตัวอย่างประโยค: คางคกมีผิวหนังเป็นปุ่มปมไปทั่ว