ปบ

ภาษาอังกฤษ


v pounce on
ความหมายเหมือนกับ: คว้า , ฉวย , ตะครุบ , จับ
คำที่เกี่ยวข้อง: seize , grab , snatch , hold , catch , snap , swoop
v pounce on
ความหมายเหมือนกับ: คว้า , ฉวย , ตะครุบ , จับ
คำที่เกี่ยวข้อง: seize , grab , snatch , hold , catch , snap , swoop