ปนเปื้อน

ภาษาอังกฤษ


adj contaminated
คำอธิบาย: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: dirty , infected , polluted
ตัวอย่างประโยค: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย
v contaminate
คำอธิบาย: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: infect , pollute
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนในกุ้งที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถาน