ปนเปื้อน

ภาษาอังกฤษ


adj contaminated
คำอธิบาย: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: dirty , infected , polluted
ตัวอย่างประโยค: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย
v contaminate
คำอธิบาย: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: infect , pollute
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนในกุ้งที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถาน

คำที่มี "ปนเปื้อน" ในคำ


สารปนเปื้อน n contaminant
คำอธิบาย: สารที่เข้าไปผสมทำให้ไม่บริสุทธิ์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
หน่วยนับ: ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: สารเจือปน , สิ่งเจือปน , วัตถุเจือปน
ตัวอย่างประโยค: “อียู ห้ามนำเข้ากุ้งสดแช่แข็ง หลังพบสารปนเปื้อนเป็นจำนวนมากค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top