ปนเป

ภาษาอังกฤษ


v mix together
คำอธิบาย: ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ความหมายเหมือนกับ: คละ , คละเคล้า , ปน , ผสม , ปะปน
คำที่เกี่ยวข้อง: mingle , be intermingled
ตัวอย่างประโยค: ข้าวของของนักเรียนปนเปกันยุ่งเหยิง