ปนกัน

ภาษาอังกฤษ


v add together
ความหมายเหมือนกับ: ผสม , รวมกัน , ประสม , พลอยเข้าด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: join in
v mix
ความหมายเหมือนกับ: ผสม , รวมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: combine , mingle , amalgamate , add , compound