ปทุมธานี

ภาษาอังกฤษ


n Pathum Thani
คำอธิบาย: จังหวัดหนึ่งในประเทศไทย
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดปทุมธานี
ตัวอย่างประโยค: ก๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงมาก