ปทักขิณ

ภาษาอังกฤษ


adv clockwise
ความหมายเหมือนกับ: เวียนขวา