ปถวี

ภาษาอังกฤษ


n land
ความหมายเหมือนกับ: ปถพี , แผ่นดิน , ปฐพี
คำที่เกี่ยวข้อง: earth