ปถพี

ภาษาอังกฤษ


n land
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นดิน , ปถวี , ปฐพี
คำที่เกี่ยวข้อง: earth
n earth
ความหมายเหมือนกับ: พสุธา , แผ่นดิน , ที่ดิน , พื้นดิน , ธรณี
คำที่เกี่ยวข้อง: land , soil