ปติยัต

ภาษาอังกฤษ


v finish
ความหมายเหมือนกับ: ตระเตรียม , ตกแต่ง , ทำให้เสร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: prepare , fulfill , decorate , adorn
ตัวอย่างประโยค: คัมภีร์ปุราณะปติยัตโดยพราหมณาจารย์