ปตท.

ภาษาอังกฤษ


n Petroleum Authority of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
คำที่เกี่ยวข้อง: PTT