ปดโป้

ภาษาอังกฤษ


v lie
ความหมายเหมือนกับ: โป้ปด , ปด , มดเท็จ , โกหก , ปดโป้ , พูดเท็จ , ยกเมฆ , พูดปด
คำที่เกี่ยวข้อง: fib , tell a lie , tell a fib
คำตรงข้าม: จริง , สัตย์
ตัวอย่างประโยค: เขาปดโป้ได้กับทุกคน