ปด

ภาษาอังกฤษ


v lie
คำอธิบาย: จงใจกล่าวคำเท็จ
ความหมายเหมือนกับ: ปดโป้ , โกหก , พูดเท็จ , ยกเมฆ , พูดปด , โป้ปด
คำที่เกี่ยวข้อง: tell a lie , fib , tell a fib
ตัวอย่างประโยค: เขาปดว่าเขาไม่อยู่นั่น