ปณ.

ภาษาอังกฤษ


n post office
ความหมายเหมือนกับ: ที่ทำการไปรษณีย์
คำที่เกี่ยวข้อง: P.O. , PO