ปณต

ภาษาอังกฤษ


v salute
ความหมายเหมือนกับ: ประณต , ไหว้
คำที่เกี่ยวข้อง: pay respect by placing one´s palms together , greet , put one´s palms together in worship
ตัวอย่างประโยค: กุมารน้อยน้อมปณตบทมาลย์