ปฐวี

ภาษาอังกฤษ


n earth
ความหมายเหมือนกับ: พสุธา , พื้นดิน , ที่ดิน , ธาตรี , แผ่นดิน
คำที่เกี่ยวข้อง: ground , soil , land