ปฐมสุรทิน

ภาษาอังกฤษ


n first day of the solar month
คำอธิบาย: วันที่ 1 แห่งเดือนทางสุริยคติ