ปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ


n childhood
ความหมายเหมือนกับ: วัยต้น , วัยเด็ก , วัยเยาว์
คำที่เกี่ยวข้อง: youth
คำตรงข้าม: วัยผู้ใหญ่ , วัยชรา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าคุณที่วัดได้เลี้ยงดูอุ้มชูข้าพเจ้ามาแต่ปฐมวัย