ปฐมยาม

ภาษาอังกฤษ


n primary period
คำอธิบาย: ยามแรก กำหนดเวลา 4 ชั่วโมงตั้งแต่ย่ำค่ำ หรือ 18 นาฬิกา ถึง 4 ทุ่ม หรือ 22 นาฬิกา
ความหมายเหมือนกับ: ยามต้น , ยามแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: first watch , 6 p.m.-9 p.m. , first three hours of the night