ปฐมภูมิ

ภาษาอังกฤษ


n primary
ความหมายเหมือนกับ: แรก , ดั้งเดิม , เบื้องต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: fundamental
ตัวอย่างประโยค: แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินเป็นแม่สีหรือสีปฐมภูมิกล่าวคือเป็นสีที่แยกออกเป็นสีอื่นไม่ได้