ปฐมนิเทศ

ภาษาอังกฤษ


n orientation
คำอธิบาย: การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: การอบรมเบื้องต้น , การแนะนำเบื้องต้น , การชี้แนว
คำตรงข้าม: ปัจฉิมนิเทศ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา