ปฐม

ภาษาอังกฤษ


adj first
ความหมายเหมือนกับ: ประถม , ที่หนึ่ง , ทีแรก , เบื้องต้น , ฐาน , ขั้นแรก , เริ่มแรก , แรก
คำที่เกี่ยวข้อง: primary , initial , original
คำตรงข้าม: ท้าย , ปลาย
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์