ปฐพี

ภาษาอังกฤษ


n earth
ความหมายเหมือนกับ: พสุธา , แผ่นดิน , ที่ดิน , พื้นดิน , ธรณี , ปถพี
คำที่เกี่ยวข้อง: land , soil
ตัวอย่างประโยค: บนพื้นปฐพีไม่มีใครเสมอเขา