ปฏิโลม

ภาษาอังกฤษ


v caress
ความหมายเหมือนกับ: โลม , โอ้โลม
คำที่เกี่ยวข้อง: fondle , pet , hug , cuddle , stroke , nuzzle