ปฏิวาต

ภาษาอังกฤษ


adv against the wind
ความหมายเหมือนกับ: ทวนลม
คำตรงข้าม: ตามลม
ตัวอย่างประโยค: เภตราแล่นล่องปฏิวาต